test

 

 

 

BIL SURAT EDARAN  
NAIB CANSELOR
1.

Tindakan Ke Atas Warga UiTM Yang Mendedahkan/Membocorkan Dokumen/Maklumat Terperingkat UiTM/Kerajaan

2. Maklumat Staf Yang Melakukan Pekerjaan Luar 
3. Peranan Ketua Jabatan Untuk Memantau Staf Di Bawah Seliaan (am)
 4. Kewajipan Untuk Membuat Pelaporan Jika Terdapat Unsur Penyogokan
  5.   Peranan Ketua Jabatan Untuk Memantau Staf Di Bawah Seliaan (kewangan)
     

 

 

 

BIL NAMA BORANG / FORMS  
PERISYTIHARAN HARTA & LIABILITI / DECLARATION OF ASSETS & LIABILITIES
1. Pertama Kali atau Pertambahan Baharu
2. Tiada Perubahan
3. No Change
4. Pelupusan
5. Disposition
6. Kebenaran Untuk Memohon dan Memiliki Tanah Kerajaan atau Saham
PEKERJAAN LUAR 
1. Pekerjaan Luar
2. Syarikat atau Perniagaan Persendirian
 TATATERTIB  
1. Nasihat dan Teguran Lisan
2. Catatan Sokongan Lisan
 JAWATANKUASA INTEGRITI DAN TADBIR URUS  
1. Borang Maklum Balas Jawatankuasa Integriti & Tadbir Urus

 

 

 

PEKELILING  
PEKELILING NAIB CANSELOR
Bil. 6 Tahun 2016 - Kewajipan Untuk Melapor Transaksi Penyogokan
Bil. 9 Tahun 2014 - Kewajipan Mengisytiharkan Harta Oleh Staf UiTM  
Bil. 8 Tahun 2014 - Pemantauan Ke Atas Staf UiTM Yang Menjalankan Perniagaan Dalam Talian
 
   
PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR
Bil. 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar
Bil. 8 Tahun 2012 - Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu UiTM
Bil. 7 Tahun 2010- Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja 
Bil. 32 / 2008 - Garis Panduan Pengendalian Salah Laku Staf Di Peringkat Pusat Tangungjawab (PTJ)