PEKELILING  
PEKELILING NAIB CANSELOR
1. Bil. 6 Tahun 2016 - Kewajipan Untuk Melapor Transaksi Penyogokan
2. Bil. 9 Tahun 2014 - Kewajipan Mengisytiharkan Harta Oleh Staf UiTM  
3. Bil. 8 Tahun 2014 - Pemantauan Ke Atas Staf UiTM Yang Menjalankan Perniagaan Dalam Talian
4. Bil. 28 / 2007 - Larangan Berkelakuan Kurang Sopan (Berunsurkan Gangguan Seksual) Yang Mencemarkan Nama Institusi Terhadap Pelajar Atau Kakitangan UiTM.              
     
PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR
1. Bil. 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar
2. Bil. 8 Tahun 2012 - Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu UiTM
3. Bil. 7 Tahun 2010- Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja 
4. Bil. 32 / 2008 - Garis Panduan Pengendalian Salah Laku Staf Di Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)