BIL NAMA BORANG / FORMS  
PERISYTIHARAN HARTA & LIABILITI / DECLARATION OF ASSETS & LIABILITIES
1. Pertama Kali atau Pertambahan Baharu
2. Tiada Perubahan
3. No Change
4. Pelupusan
5. Disposition
6. Kebenaran Untuk Memohon dan Memiliki Tanah Kerajaan atau Saham
PEKERJAAN LUAR 
1. Pekerjaan Luar
2. Syarikat atau Perniagaan Persendirian
 TATATERTIB  
1. Nasihat dan Teguran Lisan
2. Catatan Sokongan Lisan
 JAWATANKUASA INTEGRITI DAN TADBIR URUS  
1. Borang Maklum Balas Jawatankuasa Integriti & Tadbir Urus