PEKELILING  
PEKELILING NAIB CANSELOR
1. Bil. 1 Tahun 2018 - Pembudayaan Kata-Kata Integriti Universiti Teknologi MARA
2. Bil. 6 Tahun 2016 - Kewajipan Untuk Melapor Transaksi Penyogokan
3. Bil. 9 Tahun 2014 - Kewajipan Mengisytiharkan Harta Oleh Staf UiTM  
4. Bil. 8 Tahun 2014 - Pemantauan Ke Atas Staf UiTM Yang Menjalankan Perniagaan Dalam Talian
5. Bil. 28 / 2007 - Larangan Berkelakuan Kurang Sopan (Berunsurkan Gangguan Seksual) Yang Mencemarkan Nama Institusi Terhadap Pelajar Atau Kakitangan UiTM.              
     
PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR

1.

Bil. 17 Tahun 2018 - Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat
(WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan Seluruh Negara
2. Bil. 1 Tahun 2013 - Tatacara Penggunaan Pelekat Kenderaan UiTM  
3. Bil. 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar
4. Bil. 8 Tahun 2012 - Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu UiTM
5. Bil. 7 Tahun 2010- Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja 
6. Bil. 32 / 2008 - Garis Panduan Pengendalian Salah Laku Staf Di Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)