SURAT EDARAN NAIB CANSELOR
1.

Tindakan Ke Atas Warga UiTM Yang Mendedahkan/Membocorkan Dokumen/Maklumat Terperingkat UiTM/Kerajaan

2. Maklumat Staf Yang Melakukan Pekerjaan Luar 
3. Peranan Ketua Jabatan Untuk Memantau Staf Di Bawah Seliaan (am)
 4. Kewajipan Untuk Membuat Pelaporan Jika Terdapat Unsur Penyogokan
  5.   Peranan Ketua Jabatan Untuk Memantau Staf Di Bawah Seliaan (kewangan)