1. Laporan Ketua Audit Negara & Tindakan
Oleh: YBhg Tan Sri Dato’ Haji Ambrin Buang,  Ketua Audit Negara.

2.  Pengenalan Pembangunan Corruption Risk Management (CRM)
Oleh: Tuan Ahmad Ariff Haji Mahidin, Ketua Seksyen Perlesenan, Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

Tarikh : 17 November 2016
Tempat : Dewan Muktamar 1, Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)