1. Garis Panduan Penyertaan Anugerah Integriti UiTM 2018                                                             
   
 

 

 

test

 

 

 

 

  PEKELILING  
PEKELILING NAIB CANSELOR
1. Bil. 1 Tahun 2018 - Pembudayaan Kata-Kata Integriti Universiti Teknologi MARA
2. Bil. 6 Tahun 2016 - Kewajipan Untuk Melapor Transaksi Penyogokan
3. Bil. 9 Tahun 2014 - Kewajipan Mengisytiharkan Harta Oleh Staf UiTM  
4. Bil. 8 Tahun 2014 - Pemantauan Ke Atas Staf UiTM Yang Menjalankan Perniagaan Dalam Talian
5. Bil. 28 / 2007 - Larangan Berkelakuan Kurang Sopan (Berunsurkan Gangguan Seksual) Yang Mencemarkan Nama Institusi Terhadap Pelajar Atau Kakitangan UiTM.              
     
PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR

1.

Bil. 17 Tahun 2018 - Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat
(WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan Seluruh Negara
2. Bil. 1 Tahun 2013 - Tatacara Penggunaan Pelekat Kenderaan UiTM  
3. Bil. 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar
4. Bil. 8 Tahun 2012 - Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu UiTM
5. Bil. 7 Tahun 2010- Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja 
6. Bil. 32 / 2008 - Garis Panduan Pengendalian Salah Laku Staf Di Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ)

 

     
SURAT EDARAN NAIB CANSELOR
1.

Tindakan Ke Atas Warga UiTM Yang Mendedahkan/Membocorkan Dokumen/Maklumat Terperingkat UiTM/Kerajaan

2. Maklumat Staf Yang Melakukan Pekerjaan Luar 
3. Peranan Ketua Jabatan Untuk Memantau Staf Di Bawah Seliaan (am)
 4. Kewajipan Untuk Membuat Pelaporan Jika Terdapat Unsur Penyogokan
  5.   Peranan Ketua Jabatan Untuk Memantau Staf Di Bawah Seliaan (kewangan)
     

 

 

 

BIL NAMA BORANG / FORMS  
PERISYTIHARAN HARTA & LIABILITI / DECLARATION OF ASSETS & LIABILITIES
1. Pertama Kali atau Pertambahan Baharu
2. Tiada Perubahan
3. No Change
4. Pelupusan
5. Disposition
6. Kebenaran Untuk Memohon dan Memiliki Tanah Kerajaan atau Saham
PEKERJAAN LUAR 
1. Pekerjaan Luar
2. Syarikat atau Perniagaan Persendirian
 TATATERTIB  
1. Nasihat dan Teguran Lisan
2. Catatan Sokongan Lisan
 JAWATANKUASA INTEGRITI DAN TADBIR URUS  
1. Borang Maklum Balas Jawatankuasa Integriti & Tadbir Urus