Pekeliling

PEKELILING NAIB CANSELOR

 1.   Bil.09 Tahun 2022 - Pekeliling Pelaksanaan Penganjuran Majlis Ikrar Bebas Rasuah di UiTM
 2. Bil.05 Tahun 2022- Pekeliling Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di UiTM  
  *Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di UiTM  
 3. Bil. 04 Tahun 2022 - Pekeliling Kewajipan Mengisytiharkan Harta Dan Liabiliti Oleh Staf Universiti Teknologi MARA Di Bawah Peraturan 9 Dan 12, Jadual Kedua Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605)
 4. Bil. 03 Tahun 2022 - Pekeliling Pelaksanaan Semakan Rekod Aduan Dan Tatatertib Bagi Pelantikan Pensyarah Ke Jawatan Pentadbir Akademik
5. 

Bil. 02 Tahun 2022 - Pekeliling Pelaksanaan Tempoh Tidak Layak Dipertimbangkan Bagi Pensyarah Yang Mempunyai Rekod Tatatertib Untuk Dilantik Sebagai Pentadbir Akademik.

6.

 

 Bil. 20 Tahun 2020 - Pekeliling Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat Universiti Teknologi MARA

 

 

 

 

*Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat Universiti Teknologi MARA.  

7.

 

Bil. 19 Tahun 2020 - Pekeliling Dasar Pengurusan Hadiah dan Tajaan.

 

 
 

*Dasar Pengurusan Hadiah dan Tajaan Universiti Teknologi MARA.

 
8.  Bil. 5 Tahun 2019 - Pematuhan Kepada Kod Nilai dan Etika Warga Universiti Teknologi MARA.  
9. Bil. 1 Tahun 2018 - Pembudayaan Kata-Kata Integriti Universiti Teknologi MARA.  
10. Bil. 6 Tahun 2016 - Kewajipan Untuk Melapor Transaksi Penyogokan.  
11. Bil. 9 Tahun 2014 - Kewajipan Mengisytiharkan Harta Oleh Staf Universiti Teknologi MARA. (DIBATALKAN)
 
12. Bil. 8 Tahun 2014 - Pemantauan Ke Atas Staf Universiti Teknologi MARA Yang Menjalankan Perniagaan Dalam Talian.

13.

Bil. 28 / 2007 - Larangan Berkelakuan Kurang Sopan
(Berunsurkan Gangguan Seksual) Yang Mencemarkan Nama Institusi Terhadap Pelajar Atau Kakitangan Universiti Teknologi MARA. (DIBATALKAN)

 
     
PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR

1.

Bil. 17 Tahun 2018 - Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan Seluruh Negara.  
2. Bil. 1 Tahun 2013 - Tatacara Penggunaan Pelekat Kenderaan Universiti Teknologi MARA.
 
3. Bil. 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar.  
4. Bil. 8 Tahun 2012 - Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu Universiti Teknologi MARA.
 
5. Bil. 7 Tahun 2010- Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja.
 
6. Bil. 40 Tahun 2010 - Menerima Pakai Garis Panduan Ke Atas Sokongan Yang Diterima Daripada Pemimpin Kerajaan, Individu Berpengaruh atau Mana-Mana Orang Mengenai Sesuatu Urusan Kerajaan.
7. Bil. 32 / 2008 - Garis Panduan Pengendalian Salah Laku Staf Di Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ).  
8. Bil. 15 / 2011 - Etika Pakaian dan Sahsiah Rupa Diri Semasa Bekerja Bagi Staf Universiti Teknologi MARA.

 

Pelawat

060653
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
146
158
304
7775
7202
60653

HUBUNGI KAMI

 


Unit Integriti
Aras 5, Kompleks Al-Farabi
Jalan Usahawan
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

03-5544 3150

 

unitintegriti@uitm.edu.my