Pekeliling

PEKELILING NAIB CANSELOR

 1.   Bil.09 Tahun 2022 - Pekeliling Pelaksanaan Penganjuran Majlis Ikrar Bebas Rasuah di UiTM
 2. Bil.05 Tahun 2022- Pekeliling Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di UiTM  
  *Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di UiTM  
 3. Bil. 04 Tahun 2022 - Pekeliling Kewajipan Mengisytiharkan Harta Dan Liabiliti Oleh Staf Universiti Teknologi MARA Di Bawah Peraturan 9 Dan 12, Jadual Kedua Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 (Akta 605)
 4. Bil. 03 Tahun 2022 - Pekeliling Pelaksanaan Semakan Rekod Aduan Dan Tatatertib Bagi Pelantikan Pensyarah Ke Jawatan Pentadbir Akademik
5. 

Bil. 02 Tahun 2022 - Pekeliling Pelaksanaan Tempoh Tidak Layak Dipertimbangkan Bagi Pensyarah Yang Mempunyai Rekod Tatatertib Untuk Dilantik Sebagai Pentadbir Akademik.

6.

 

 Bil. 20 Tahun 2020 - Pekeliling Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat Universiti Teknologi MARA

 

 

 

 

*Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat Universiti Teknologi MARA.  

7.

 

Bil. 19 Tahun 2020 - Pekeliling Dasar Pengurusan Hadiah dan Tajaan.

 

 
 

*Dasar Pengurusan Hadiah dan Tajaan Universiti Teknologi MARA.

 
8.  Bil. 5 Tahun 2019 - Pematuhan Kepada Kod Nilai dan Etika Warga Universiti Teknologi MARA.  
9. Bil. 1 Tahun 2018 - Pembudayaan Kata-Kata Integriti Universiti Teknologi MARA.  
10. Bil. 6 Tahun 2016 - Kewajipan Untuk Melapor Transaksi Penyogokan.  
11. Bil. 9 Tahun 2014 - Kewajipan Mengisytiharkan Harta Oleh Staf Universiti Teknologi MARA. (DIBATALKAN)
 
12. Bil. 8 Tahun 2014 - Pemantauan Ke Atas Staf Universiti Teknologi MARA Yang Menjalankan Perniagaan Dalam Talian.

13.

Bil. 3 Tahun 2013 Tindakan Terhadap Staf Yang Tidak Melaksanakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT).

14.

Bil. 28 / 2007 - Larangan Berkelakuan Kurang Sopan
(Berunsurkan Gangguan Seksual) Yang Mencemarkan Nama Institusi Terhadap Pelajar Atau Kakitangan Universiti Teknologi MARA. (DIBATALKAN)

 
     
PEKELILING PEJABAT PENDAFTAR

1.

Bil. 17 Tahun 2018 - Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) di Agensi Kerajaan Persekutuan Seluruh Negara.  
2. Bil. 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Melakukan Pekerjaan Luar.
 
3. Bil. 1 Tahun 2013 - Tatacara Penggunaan Pelekat Kenderaan Universiti Teknologi MARA.  
4. Bil. 8 Tahun 2012 - Peraturan Penggunaan Sistem Perakam Waktu Universiti Teknologi MARA.
 
5. Bil. 2 Tahun 2012 - Larangan Membawa Pengaruh Luar.
6. Bil. 16 Tahun 2011 - Menerima Pakai Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2010 - Tindakan Tatatertib Terhadap Penjawat Awam Yang Membuat Kenyataan Menyentuh Sensitiviti Kaum dan Agama.
7. Bil. 15 Tahun 2011 - Etika Pakaian dan Sahsiah Rupa Diri Semasa Bekerja Bagi Staf Universiti Teknologi MARA.  
8. Bil. 40 Tahun 2010 - Menerima Pakai Garis Panduan Ke Atas Sokongan Yang Diterima Daripada Pemimpin Kerajaan, Individu Berpengaruh atau Mana-Mana Orang Mengenai Sesuatu Urusan Kerajaan.
9. Bil. 7 Tahun 2010 - Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja.  
10. Bil. 3 Tahun 2010 - Salah Guna Sijil Sakit
11. Bil. 50 Tahun 2009 - Penerimaan Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2009 Bertajuk Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat Dan Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib.
12. Bil. 32 Tahun 2008 - Garis Panduan Pengendalian Salah Laku Staf Di Peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ).
13. Bil. 23 Tahun 2006 - Tindakan Punitif Ataupun Tatatertib Ke atas Staf.
14. Bil. 22 Tahun 2006 - Potongan Gaji Bagi Kakitangan Awam / UiTM 
15. Bil. 26 Tahun 2004 - Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak-Anak Kurang Upaya.

 

Pelawat

198425
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
186
140
1727
6193
9888
198425

HUBUNGI KAMI

 


Unit Integriti
Aras 5, Kompleks Al-Farabi
Jalan Usahawan
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

03-5544 3150

 

unitintegriti@uitm.edu.my